Przejdź do treści

Łukasz Szczygieł

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, studiował również na Uczelni Łazarskiego oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym spraw o ochronę dóbr osobistych. Prowadzi również sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej, w tym z tzw. upadłości transgranicznej.   

Łukasz Szczygieł ponadto jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów: Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa – Praga, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w mediacji z zakresu: prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

Mecenas Szczygieł jest członkiem następujących sekcji tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Prawa Rodzinnego, Arbitrażu i Mediacji, Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w służbie zdrowia, edukacji, ośrodku adopcyjnym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, organizacjach pozarządowych.